Sebze Meyve Toptancısı

Ankara Toptancı Hal No:47 - 140 - 141 Tel : +90 312 341 12 83

Sosyal Sorumluluk İlkerimiz - efe 2005 sebze meyve

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu yüzden Şirket faaliyetlerini gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğuyla yürütmektedir. “Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiği sorumluluklar, çevre ve toplumsal sosyal duyarlılıklar, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu çalışma, Şirketin “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışını oluşturmaktadır.

Efe 2005 Sebze Meyve topluma ve çalışanlarına karşı olan saygısını ifade eden sosyal sorumluluklarını yerine getirirken kullandığı en önemli araçlardan biri sponsorluk ve çeşitli yardım çalışmalarıdır.

"Topluma geri verme" ilkesi Efe 2005 Sebze Meyve'nin kurumsal sorumluluğunun temel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu ilkeden hareketle, Efe 2005 Sebze Meyve, sanat, spor ve eğitim alanlarındaki farklı faaliyetlere doğrudan veya dolaylı destek olmaktadır.